×

Wat wil je vinden?

Thaborberg

Klein maar fijn

De Thaborberg is een klein, maar zeer verscheiden, natuurgebied pal op de grens tussen Dilbeek en het Brussels gewest. Op de hoek met de Kattebroekstraat en de Thaborstraat start een wandelpad met onderweg een oude boomgaard, een beukenbos, enkele kleine ravijnen, waterpoelen en uiteraard is er ook een kleine heuvel. Een ideale zondagsuitstap!

Leuk voor kinderen

Natuurpunt houdt het wandelpad – deels een natuurlijk blotevoetenpad – vrij en maakte natuurdoolhofjes en een wilgenhut. Vanop een vlondertje aan de amfibieënpoel kunnen waterdiertjes waargenomen worden.

Natuur

Het terrein is grotendeels bebost, maar vertoont veel variatie. De kers op de taart is een mooi ontwikkeld kalkrijk bronbos. In het brongebied treedt travertijnvorming op: een fenomeen dat maar op weinig plaatsen in Vlaanderen valt waar te nemen. Een boomgaard, een grasland, een ruigte en een struweel zorgen voor nog meer afwisseling. Ook het diep ingesneden reliëf draagt bij tot de verscheidenheid met overgangen van nat naar droog, van schraal naar voedselrijk en van zonbeschenen tot schaduwrijk.

Toegankelijkheid

Het smalle bewegwijzerde wandelpad is ongeveer 1 km lang. Ongeveer de helft ervan is aangelegd als rolstoelpad en loopt door grasland, ruige vegetatie en bos tot aan Huis Michielsheem aan de Kasterlindenstraat, waar rolstoelgebruikers toegang tot het gebied hebben.

Thaborberg