×

Wat wil je vinden?

Lezing met als thema “ Pardonbrieven als bron van familiegeschiedenis “.

woensdag 8 februari 2023
  • Geschiedenis
visit Dilbeek

Lezing met als thema “ Pardonbrieven als bron van familiegeschiedenis “.

Woensdag 8 februari 2023 om 20.00 uur brengt dr. Gert GIELIS, projectmedewerker
Algemeen Rijksarchief, een lezing met als thema “ Pardonbrieven als bron van
familiegeschiedenis “.
Wie in het ancien régime voor een ernstig misdrijf werd vervolgd, een zware straf had gekre-
gen of riskeerde, kon daarvoor gratie vragen aan de vorst. Het Belgische Rijksarchief bewaart
duizenden zulke gratiebrieven uit de 15 e tot de 18 e eeuw. Het zijn fantastische bronnen, want
in de verleende gratiebrief staat het relaas van het misdrijf – doodslag, fraude, schaking, een
religieuze overtreding, ambtsmisbruik, … – vaak tot in de details opgetekend. De levendige
verhalen over conflicten, geweld en ontwrichting van het dagelijkse leven bieden een unieke
blik op alledaagse lokale geschiedenis. Deze verhalen zijn van belang voor verschillende his-
torische disciplines, niet in het minst voor lokale historici en genealogen.
Maar hoe werd het relaas over het misdrijf verteld en wat is de waarde van deze verhalen?
Wat kunnen genealogen en familiehistorici ermee? Waar kunnen we deze bronnen vinden en
hoe worden ze ontsloten? Op deze vragen geeft dr. Gert Gielis, projectmedewerker bij het
Rijksarchief, een antwoord. Hij licht daarbij ook het ‘PARDONS-project’ toe, dat de reeksen
genadebrieven ontsluit via digitalisering, metadatering en transcriptie.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle
(Dilbeek)
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
5,00 euro. Inschrijven verplicht!


Bron: UiTinVlaanderen.be